Pedagogiskt klassrum

Tydliggörande pedagogik för allas tillgänglighet och delaktighet! Detta kan utvecklas genom elevernas resa genom skolans årskurser. Alla elever får möjlighet…

Individuellt arbetsmaterial

Bra exempel på självinstruerande arbetsmaterial som kan användas när eleverna arbetat färdigt med en sak. Eleverna har tränats så att…

Elevledda utvecklingssamtal

Vi befinner oss i en period där utvecklingssamtalen pågår i våra skolor. Eleverna leder ofta sina samtal efter noggrann förberedelse. Ibland…