SPSM – Språkstörning och matematik

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har kommit ut med ett nytt stödmaterial som heter Arbeta med språkstörning i matematikundervisningen. Materialet finns att…

Skolavslutning och Covid-19

Så är det snart dags för skolavslutning. Den här våren har varit precis lika annorlunda som förra våren och skolavslutningen…

Hur kan miljön stötta?

Har du någon gång tänkt på hur många övergångar det finns i ett moment? Som till exempel i instruktionen ”Städa…

Tillgängligt Fritidshem och Boktips!

I Sundbyberg har ett långsiktigt utvecklingsarbete påbörjats om Tillgängliga lärmiljöer och Lärsituationer. De yrkesgrupper som är först igång är de…