Den schemabrytande månaden

Från mitten på maj och fram till skolavslutningen sker många schemabrytande aktiviteter. Många elever tycker att det här är de … Mer

Lärverktyg NPF

Här kommer en tankekarta där vi försökt bena ut förslag på lärverktyg som kan hjälpa olika områden då vi tänker … Mer

Startsträcka

Att få tiden synlig underlättar övergångar både när vi går från en aktivitet eleven föredrar till en aktivitet eleven inte … Mer

Ta till sig text via öronen

Med inlästa läromedel kan eleverna variera sitt tillägnande av text. En av fördelarna är att alla eleverna alltid har tillgång … Mer

Dags att handla nytt?

Efter sommarlovet börjar ett nytt läsår och kanske är det dags för nya läromedel. För att få koll på att … Mer