Startsträcka

Att få tiden synlig underlättar övergångar både när vi går från en aktivitet eleven föredrar till en aktivitet eleven inte … Mer

Ta till sig text via öronen

Med inlästa läromedel kan eleverna variera sitt tillägnande av text. En av fördelarna är att alla eleverna alltid har tillgång … Mer

Dags att handla nytt?

Efter sommarlovet börjar ett nytt läsår och kanske är det dags för nya läromedel. För att få koll på att … Mer

Boktips med frågor att fundera på!

Boken Språklig sårbarhet i förskola och skola kommer från Studentlitteratur.  Författarna vidgar begreppet språklig sårbarhet till att även innefatta pedagogisk sårbarhet. De skriver om … Mer

Undantagsbestämmelsen

  Undantagsbestämmelsen, pysparagrafen eller puffparagrafen. Det är nog den paragraf i skollagen som det finns absolut flest tolkningar kring. Undantagsbestämmelsen finns omskriven … Mer