Lästräna på webben

Nytt läsår och nu efter sommaren gäller det att sätta full fart med bokstäverna och läsningen. Förutom bokstavsaktiviteter med att … Mer

Praxisalfalbetet och Boo

Idag har vi lekt med Praxisalfabetet på Örskolan i förskoleklassen. Praxisalfabetet fokuserar på de olika språkljuden och bokstavsljuden genom bilder … Mer

Lärverktyg NPF

Här kommer en tankekarta där vi försökt bena ut förslag på lärverktyg som kan hjälpa olika områden då vi tänker … Mer

Startsträcka

Att få tiden synlig underlättar övergångar både när vi går från en aktivitet eleven föredrar till en aktivitet eleven inte … Mer