Praxisalfalbetet och Boo

Idag har vi lekt med Praxisalfabetet på Örskolan i förskoleklassen. Praxisalfabetet fokuserar på de olika språkljuden och bokstavsljuden genom bilder … Mer

Lärverktyg NPF

Här kommer en tankekarta där vi försökt bena ut förslag på lärverktyg som kan hjälpa olika områden då vi tänker … Mer

Startsträcka

Att få tiden synlig underlättar övergångar både när vi går från en aktivitet eleven föredrar till en aktivitet eleven inte … Mer

Berättar-appar

Med de yngre barnen i skolan arbetar vi  med att eleven ska kunna berätta om vardagliga händelser och beskriva dem … Mer