Startsträcka

Att få tiden synlig underlättar övergångar både när vi går från en aktivitet eleven föredrar till en aktivitet eleven inte … Mer

Berättar-appar

Med de yngre barnen i skolan arbetar vi  med att eleven ska kunna berätta om vardagliga händelser och beskriva dem … Mer