Pedagogiskt klassrum

Tydliggörande pedagogik för allas tillgänglighet och delaktighet! Detta kan utvecklas genom elevernas resa genom skolans årskurser. Alla elever får möjlighet … Mer

Elevledda utvecklingssamtal

Vi befinner oss i en period där utvecklingssamtalen pågår i våra skolor. Eleverna leder ofta sina samtal efter noggrann förberedelse. Ibland … Mer

Den schemabrytande månaden

Från mitten på maj och fram till skolavslutningen sker många schemabrytande aktiviteter. Många elever tycker att det här är de … Mer

Veckans ord…

På Grönkullaskolans M-hus ligger, som hos många andra skolor, stort fokus på språkutveckling på olika sätt. Många av barnen här … Mer

Digitala tankekartor

Tankekartan hjälper oss: med att visa på sammanhang att dela upp information i olika steg med en bra struktur för … Mer

Att se tiden

I allt fler klass- och fritidsrum används timetimer naturligt på olika sätt för att utveckla elevernas förmåga att hantera tiden. … Mer