Den schemabrytande månaden

Från mitten på maj och fram till skolavslutningen sker många schemabrytande aktiviteter. Många elever tycker att det här är de … Mer

Veckans ord…

På Grönkullaskolans M-hus ligger, som hos många andra skolor, stort fokus på språkutveckling på olika sätt. Många av barnen här … Mer

Digitala tankekartor

Tankekartan hjälper oss: med att visa på sammanhang att dela upp information i olika steg med en bra struktur för … Mer

Att se tiden

I allt fler klass- och fritidsrum används timetimer naturligt på olika sätt för att utveckla elevernas förmåga att hantera tiden. … Mer

Mer om ord

I början av terminen har vi haft fördelen att möta många förskoleklassföräldrar och pratat läsutveckling, högläsningens kraft och hur vårt … Mer