Digitala tankekartor

Tankekartan hjälper oss: med att visa på sammanhang att dela upp information i olika steg med en bra struktur för … Mer

Att se tiden

I allt fler klass- och fritidsrum används timetimer naturligt på olika sätt för att utveckla elevernas förmåga att hantera tiden. … Mer

Mer om ord

I början av terminen har vi haft fördelen att möta många förskoleklassföräldrar och pratat läsutveckling, högläsningens kraft och hur vårt … Mer

Kom ihåg!

Ett enkelt sätt att påminnas om saker som ska med hem är en komihåglapp på ryggsäcken eller klädkroken. Det bidrar … Mer

Packa väskan..

Packa idrottsväskan… vad betyder det och vad ska med? Laminera och sätt fast packlistan på väskan. Sedan blir det lättare för barnen … Mer

Vad ska jag göra?

För en del elever räcker det med korta visuella instruktioner. ”Först och Sen” är ett förslag för att göra elever mer självständiga … Mer