Pedagogiskt klassrum

Tydliggörande pedagogik för allas tillgänglighet och delaktighet! Detta kan utvecklas genom elevernas resa genom skolans årskurser. Alla elever får möjlighet … Mer

Läsa med linjal?

Läslinjalen är ett bra och billigt verktyg som kan vara till hjälp för många! För elever som flyger över texten … Mer

Lärverktyg NPF

Här kommer en tankekarta där vi försökt bena ut förslag på lärverktyg som kan hjälpa olika områden då vi tänker … Mer

Rörelse i klassrummet

Nu är det sportlovstider! Å inte bara på sportlovet utan också varje dag är det bra med rörelser för både … Mer

Att se tiden

I allt fler klass- och fritidsrum används timetimer naturligt på olika sätt för att utveckla elevernas förmåga att hantera tiden. … Mer

Var skramlar det?

I föregående blogginlägg skrev Linda om tips för hur vi kan arbeta med att hitta rätt ljudnivå i klassrummet. För … Mer

Ta till sig text via öronen

Med inlästa läromedel kan eleverna variera sitt tillägnande av text. En av fördelarna är att alla eleverna alltid har tillgång … Mer

Min arbetsplats

Mysiga grå skärmar har vi fått till vårt Skoldatatek, låna gärna och prova. På Duvboskolan finns de i många färger. … Mer