Pedagogiskt klassrum

Tydliggörande pedagogik för allas tillgänglighet och delaktighet! Detta kan utvecklas genom elevernas resa genom skolans årskurser. Alla elever får möjlighet … Mer

Individuellt arbetsmaterial

Bra exempel på självinstruerande arbetsmaterial som kan användas när eleverna arbetat färdigt med en sak. Eleverna har tränats så att … Mer

Greppa flerspråkigheten…

… är titeln på en nyutgiven (2018) kunskapsöversikt som lyfter fram teoretisk bakgrund samt praktiska exempel runt flerspråkighet i skola … Mer