Digitala tankekartor

Tankekartan hjälper oss: med att visa på sammanhang att dela upp information i olika steg med en bra struktur för … Mer

Startsträcka

Att få tiden synlig underlättar övergångar både när vi går från en aktivitet eleven föredrar till en aktivitet eleven inte … Mer

Att se tiden

I allt fler klass- och fritidsrum används timetimer naturligt på olika sätt för att utveckla elevernas förmåga att hantera tiden. … Mer

Berättar-appar

Med de yngre barnen i skolan arbetar vi  med att eleven ska kunna berätta om vardagliga händelser och beskriva dem … Mer

Ta till sig text via öronen

Med inlästa läromedel kan eleverna variera sitt tillägnande av text. En av fördelarna är att alla eleverna alltid har tillgång … Mer