Lärverktyg NPF

Här kommer en tankekarta där vi försökt bena ut förslag på lärverktyg som kan hjälpa olika områden då vi tänker … Mer

Lärverktyglista

Här kommer en lista med digitala lärverktyg som kan vara bra studiekompisar. Listan har vi tänkt som en checklista för … Mer

Digitala tankekartor

Tankekartan hjälper oss: med att visa på sammanhang att dela upp information i olika steg med en bra struktur för … Mer

Startsträcka

Att få tiden synlig underlättar övergångar både när vi går från en aktivitet eleven föredrar till en aktivitet eleven inte … Mer

Att se tiden

I allt fler klass- och fritidsrum används timetimer naturligt på olika sätt för att utveckla elevernas förmåga att hantera tiden. … Mer