Berättar-appar

Med de yngre barnen i skolan arbetar vi  med att eleven ska kunna berätta om vardagliga händelser och beskriva dem … Mer

Ta till sig text via öronen

Med inlästa läromedel kan eleverna variera sitt tillägnande av text. En av fördelarna är att alla eleverna alltid har tillgång … Mer

”Kollor” som stöd

Ett sätt för eleven att själv kolla av att allting finns med i uppgiften är att ha tillgång till en … Mer