Sommarläs!

Forskning visar att många elever tappar i läsförmåga över sommarledigheten och det gäller speciellt de elever som får kämpa med … Mer

Ordkopplingsspel

Här kommer ett spel som funkar som ”Snakes and ladders” där vi kan jobba runt ord och begrepp för att … Mer

Praxisalfalbetet och Boo

Idag har vi lekt med Praxisalfabetet på Örskolan i förskoleklassen. Praxisalfabetet fokuserar på de olika språkljuden och bokstavsljuden genom bilder … Mer

Greppa flerspråkigheten…

… är titeln på en nyutgiven (2018) kunskapsöversikt som lyfter fram teoretisk bakgrund samt praktiska exempel runt flerspråkighet i skola … Mer

Rrrrrrrrr

r-ljudet är ett ljud som kommer sent i ljudutvecklingen tillsammans med /sj/- och /tj/-ljud. Har barnet kommit upp i skolålder … Mer

Mer om ord

I början av terminen har vi haft fördelen att möta många förskoleklassföräldrar och pratat läsutveckling, högläsningens kraft och hur vårt … Mer