Individuellt arbetsmaterial

Bra exempel på självinstruerande arbetsmaterial som kan användas när eleverna arbetat färdigt med en sak. Eleverna har tränats så att … Mer

Läsa med linjal?

Läslinjalen är ett bra och billigt verktyg som kan vara till hjälp för många! För elever som flyger över texten … Mer

Lästräna på webben

Nytt läsår och nu efter sommaren gäller det att sätta full fart med bokstäverna och läsningen. Förutom bokstavsaktiviteter med att … Mer

Sommarläs!

Forskning visar att många elever tappar i läsförmåga över sommarledigheten och det gäller speciellt de elever som får kämpa med … Mer