Pedagogiskt klassrum

Tydliggörande pedagogik för allas tillgänglighet och delaktighet! Detta kan utvecklas genom elevernas resa genom skolans årskurser. Alla elever får möjlighet … Mer

Individuellt arbetsmaterial

Bra exempel på självinstruerande arbetsmaterial som kan användas när eleverna arbetat färdigt med en sak. Eleverna har tränats så att … Mer

Elevledda utvecklingssamtal

Vi befinner oss i en period där utvecklingssamtalen pågår i våra skolor. Eleverna leder ofta sina samtal efter noggrann förberedelse. Ibland … Mer