Rörelse i klassrummet

Nu är det sportlovstider! Å inte bara på sportlovet utan också varje dag är det bra med rörelser för både … Mer

Språklekar i skolan

Under läsåret har språkleken och arbetet med Bornholmsmodellen lyfts fram i vår stad. Många skolor har arbetat med språkleken genom … Mer

Rrrrrrrrr

r-ljudet är ett ljud som kommer sent i ljudutvecklingen tillsammans med /sj/- och /tj/-ljud. Har barnet kommit upp i skolålder … Mer

Digitala tankekartor

Tankekartan hjälper oss: med att visa på sammanhang att dela upp information i olika steg med en bra struktur för … Mer