Var skramlar det?

I föregående blogginlägg skrev Linda om tips för hur vi kan arbeta med att hitta rätt ljudnivå i klassrummet. För … Mer

Mer om ord

I början av terminen har vi haft fördelen att möta många förskoleklassföräldrar och pratat läsutveckling, högläsningens kraft och hur vårt … Mer

Vallmomodellen

TIPS till alla er som startar upp med åk 1 ht-17.  I Vallmodellen finns en färdig planering av den strukturerade undervisningen … Mer

Boktips med frågor att fundera på!

Boken Språklig sårbarhet i förskola och skola kommer från Studentlitteratur.  Författarna vidgar begreppet språklig sårbarhet till att även innefatta pedagogisk sårbarhet. De skriver om … Mer