Mer om ord

I början av terminen har vi haft fördelen att möta många förskoleklassföräldrar och pratat läsutveckling, högläsningens kraft och hur vårt … Mer

Berättar-appar

Med de yngre barnen i skolan arbetar vi  med att eleven ska kunna berätta om vardagliga händelser och beskriva dem … Mer