Rrrrrrrrr

r-ljudet är ett ljud som kommer sent i ljudutvecklingen tillsammans med /sj/- och /tj/-ljud. Har barnet kommit upp i skolålder … Mer

Digitala tankekartor

Tankekartan hjälper oss: med att visa på sammanhang att dela upp information i olika steg med en bra struktur för … Mer

Mer om ord

I början av terminen har vi haft fördelen att möta många förskoleklassföräldrar och pratat läsutveckling, högläsningens kraft och hur vårt … Mer