Lästräna på webben

Nytt läsår och nu efter sommaren gäller det att sätta full fart med bokstäverna och läsningen. Förutom bokstavsaktiviteter med att … Mer

Sommarläs!

Forskning visar att många elever tappar i läsförmåga över sommarledigheten och det gäller speciellt de elever som får kämpa med … Mer

Ordkopplingsspel

Här kommer ett spel som funkar som ”Snakes and ladders” där vi kan jobba runt ord och begrepp för att … Mer

Praxisalfalbetet och Boo

Idag har vi lekt med Praxisalfabetet på Örskolan i förskoleklassen. Praxisalfabetet fokuserar på de olika språkljuden och bokstavsljuden genom bilder … Mer