Om oss

Mona Karlsson är specialpedagog med inriktning tal, språk och Skoldatatek.

Susann Rådström Drougge är specialpedagog med inriktning läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och Skoldatatek.

Linda Hallberg är specialpedagog med inriktning neuropsykiatriska diagnoser (npf)

Annonser